Josep Avilés. Imatges i Píxels
_fotografia i bellesa amb pausa, - i calma_